Akutmanualer

Vad vi gör
Akutmanualer är viktiga hjälpmedel då allvarliga olyckor eller tillbud sker. Då utgör akutmanualen ett stöd för hur berörda individer ska handla i olika situationer. Akutmanualerna anpassas för olika branscher och för specifika projekt. Vi hjälper till med mallar och utformning av akutmanualer.