Anbudsstöd

Bakgrund
Anbudsarbetet utgör ofta en liten organisatorisk resa för anbudslämnaren. I samband med anbudsgivning finns alltid anledning till analys av den egna organisationen, vem som gör vad, med vilka resurser och på vilka grunder.

Vad vi gör
Vi tar vara på det praktiska arbetet med att ta fram ett anbud, genom att samtidigt komma med förslag till hur anbudslämnaren kan bli mer konkurrenskraftig på olika sätt.