Asbest

Bakgrund
Asbest är en oorganisk mineralfiber som användes förr i många olika byggnadsmaterial, till exempel i branddörrar, eternitplattor eller i olika färger, detta på grund av dess beständighet mot brand. Asbest sprider sig dock lätt till luften och när asbestdammen inandas kan det ge bestående men på lungor och andra organ. Ibland blir skadorna lindriga men det kan även leda till lungcancer.

Vad vi gör
Vi inventerar och kontrollerar förekomst av asbest. Då asbest behöver saneras kan vi upprätta förfrågningsunderlag, hjälpa till med kvalitetsplaner och utföra kontroll.

Detectum arbetar aktivt med att göra asbestsaneringar säkrare för alla inblandade. Vid större asbestsaneringar arbetar Detectum ofta som projekterare och kontrollant för att se till att alla arbetsmoment utförs på ett säkert sätt.