Effektivisering

Bakgrund
Det går att se på effektivisering på flera sätt. Antingen kan man utföra ett arbete med mindre resurser eller så kan man utföra mer arbete med samma resurser. Ett annat sätt att se det på är att minska på onödiga saker och arbetsuppgifter med mera. Att använda resurserna effektivt är viktigt, sett ur flera perspektiv.

Vad vi gör
Genom kvalitativa och kvantitativa analyser med uttalade strategier som grund hjälper vi till med planering, genomförande och uppföljning av hela processen.