Förändringsledning

Bakgrund
Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att leda individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge.

Till skillnad från projektledning som fokuserar på den tekniska lösningen i en förändring så fokuserar förändringsledning på människorna i förändringen. Förändringsledning utgör således ett komplement till projektledning.

Vad vi gör
I samband med önskade förändringar hjälper vi till med strategier, genomförande, uppföljning och utvärdering samt rapportering av hela processen med fokus på uppnått resultat.