INSTA 800

Bakgrund
INSTA 800 är en standard som används för utvärdering och kontroll av städkvalitet. Standarden beskriver två huvudprinciper; visuell kontroll och kontroll med mätinstrument. För ett visst städuppdrag eller en viss upphandling kan det vara aktuellt att använda den ena eller den andra principen eller en kombination av dessa.

Systemet kan användas på flera olika sätt:
— För kontroll av uppnådd städkvalitet
— För utvärdering av nedsmutsning och/eller återsmutsning
— Som krav i samband med att utföra, beställa och/eller erbjuda en städtjänst
— För att bedöma vilken städaktivitet som är lämplig för att uppnå en given
    kvalitetsnivå
— För att konstatera uppnådd kvalitetsnivå i förhållande till städinsatsen.

Systemet kan användas i alla typer av byggnader och lokaler, till exempel lokaler i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, förskolor, köpcentra, butiker, industrier, fartyg, bussar, tåg, flyg, hotell och restauranger – oavsett vilken städmetod, frekvens eller städsystem som används. Standarden beskriver metod för utvärdering och det resultat som skall uppnås omedelbart efter utförd städning.

Detectum har varit och är engagerade i framtagandet och revideringar av denna standard genom medlemskap i SIS och Teknisk kommitté TK 314.

Vad vi gör
Vi hjälper beställare att genomföra upphandlingar baserade på INSTA 800, lägga upp strategier för uppföljning, kontroll och avtalsvård.

Vi hjälper leverantörer av städrelaterade tjänster att utarbeta strategier för hur INSTA 800 kan tillämpas. Syftet att med engagerade medarbetare nå högre kvalitet till lägre kostnader med nöjdare kunder.