Göran Forsberg

Kemiingenjör, förändringsledare och pedagog

Direkt: 036-333 47 71
Sofia Hornberg

Administration

Direkt: 036-333 47 72
Marita Bogdanoff

Administration

Dikrekt: 036-333 47 70
Joakim Nådell

Miljökonsult/ Fälttekniker

Direkt: 036-333 47 74
Vakant

Miljökonsult/fälttekniker

Växel: 036-36 26 80
Vakant

Miljökonsult

Växel: 036-36 26 80
Besöksadress:                                Telefon:

Kabelvägen 2                                036-36 26 80
553 02  Jönköping

Göran Forsberg
Sofia Jonsson
Marita Bogdanoff
Joakim Nådell
Vackant
Vakant
Följ oss på Facebook!
Karta, Länk till Eniro