Kvalitetsplaner

Vad vi gör
Kvalitetsplanen utgör beskrivningen av de strategier och arbetssätt som ska råda i ett visst projekt. Förutom alla administrativa uppgifter som kvalitetsplanen innehåller visar den vilka specifika metoder för riskanalys som ska tillämpas för ett specifikt projekt. Vi utarbetar projektspecifika kvalitetsplaner för att säkerställa process, spårbarhet, effektivitet och kunskapsöverföreing.