Luft

Vad vi gör
Främst arbetar vi med kontroll av inomhusluft som indikator på upplevda eller konstaterade problem med inomhusmiljön.

Vi kan med korta varsel göra en första bedömning av behovet av kontroll. Oftast kan vi redan samma dag leverera provtagningsutrustning då detta krävs.

Som stöd för att tolka analyssvar och dra slutsatser av analysresultaten har vi ett bra nätverk av specialister.