Historia

Detectum AB startades i januari 2006 av Göran Forsberg som en utveckling av verksamheten Detectum HB. Detectum HB drevs under 2000 till 2006 av Göran Forsberg och Holger Magnusson som ett utvecklingsprojekt för egna idéer.

Detectum AB ligger beläget i Norrahammar ca 11 km söder om Jönköping. Vårt kontor finns i den anrika biografen Savoy i Norrahammar. Biografen ägs idag av Ullbergs El som också har restaurerat och byggt om fastigheten.

Vi har hela tiden arbetat inom två huvudområden, miljökontroll och organisationsutveckling. Detta gör oss till en attraktiv affärspartner för medvetna och kunskapsintensiva kunder. Vårt övergripande utvecklingsmål är att i första hand bevara genom utveckling redan etablerade affärskontakter, i andra hand att vinna nya kunders förtroende.

Detectums kunder

Våra kunder finns inom både offentliga- och privata sektorn. Flera av våra kunder är multinationella företag som har specialiserat sig inom ett eller flera områden.

Kvalitet och miljö

Detectum har utarbetat ett verksamhetsledningssystem som helt uppfyller alla krav i ISO 9001 och ISO 14001. Vårt verksamhetsledningssystem är redovisat för TransQ i samband med kvalificering till olika typer av ramavtal inom främst offentlig kollektivtrafik.

Detectums kontor
Högsta Kreditvärdighet 2013
TransQ