Organisationsutveckling

Vi har en modern, utvecklad och mogen syn på organisatoriskt ledarskap. Vi är specialiserade på förändringsledning och vuxenpedagogik i serviceföretag och i kunskapsintensiva företag som har specialiserat sig inom ett eller flera områden.