Radon

Bakgrund
Radon är en radioaktiv ädelgas som finns i vatten, mark och i luften. Vid sönderfall frigörs joniserande strålning i form av alfapartiklar som kan orsaka skador på lungorna. Det ökar även risken för lungcancer.

Vad vi gör
Genom samarbetspartner kan vi utföra omfattande radonundersökningar, projektera åtgärdsförslag och hjälpa fastighetsägare till kostnadseffektiva åtgärder.