Statuskontroll

Vad vi gör
Vi utför statuskontroll av säkerhet, teknik, material, underhåll och utseende inom de flesta förekommande miljöer. Statuskontroller är viktiga för att bedöma underhålls och framtida investeringsbehov samt för att upptäcka och identifiera risker.

Vi kan utföra och projektleda omfattande statuskontroller på ett effektivt sätt, alltid med spetskompetens inom respektive område.