Upphandlingsstöd

Bakgrund
Genom en bra upphandling skapas nya förutsättningar för organisationer och enskilda individer att kunna göra ett bättre jobb. Upphandlingen är ett av de mest effektiva verktygen i vårt sätt att se på organisationsutveckling. Ta vara på chansen.

Vad vi gör
Vi hjälper till med strateger för hur upphandlingen ska genomföras, vilka utvärderingskriterier som ska tillämpas och hur ett kommande avtal ska se ut med olika typer av ersättning för bonus och kvalitetsbristavdrag.

Stort fokus sätts på hur avtalet ska driftas och vårdas över tid. Vilka resurser som går åt för att uppnå önskat resultat av avtalsvård.