Utbildningar

Vad vi gör
Vi anordnar bara kundanpassade uppdragsutbildningar inom några begränsade områden. Gemensamt för alla våra utbildningar är att utbildningsbevis enbart utfärdas efter godkänt kunskapsprov och praktisk tillämpning.

Våra vanligast förekommande uppdragsutbildningar är:

INSTA 800 Upphandling
INSTA 800 Kontroll
INSTA 800 Leverantör

BAS-P/BAS-U
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kvalitetsbaserat ledarskap

Verksamhetsledning