XRF

Bakgrund
XRF (X-Ray Fluorescence) är en teknik som gör det möjligt för oss att på ett snabbt och effektivt sätt, i fält och i stationär utrustning, bedöma om det finns otillåtna föroreningar.

XRF-instrumentet använder sig av röntgen som bestrålar provet och som på bara några minuter kan ge både ett kvalitativt och kvantitativt svar om vilka olika föroreningar som med hög sannolikhet finns.

Vad vi gör
Vi använder XRF-tekniken vid markundersökningar och underökningar mot RoHS WEEE-direktivet.

XRF-tekniken utgör en stor effektivisering av hur markundersökningar i samband med förorenade områden genomförs. Det är lätt att ”scanna av” stora områden, ta många prover i plan och djup för att på det sättet välja ut mer relevanta prover för analys vid ackrediterat laboratorium. Då sanering krävs på grund av konstaterade föroreningar utgör XRF-tekniken ett utmärkt instrument i fält för att kunna avgränsa behovet av sanering på ett så effektivt sätt som möjligt.