Välkommen

Detectum AB är ett modernt och dynamiskt konsult- och utbildningsföretag som vilar på en stabil grund av normer och värderingar. Målet är att vara en del av skapandet av harmoni, effektivitet och lönsamhet i service- och kunskapsintensiva företag.

Detectum AB arbetar med Miljökontroll och Organisationsutveckling samt Forskning och utveckling inom offentlig- och privat sektor. Flera av våra kunder är multinationella företag som har specialiserat sig inom ett eller flera specifika områden.

NYHET!

Forskning kring nya metoder för riskanalyser inom förorenade områden
Detectum AB deltar i projektet "Utveckling av nya metoder för förbättrad riskanalys", projektet benämns REFINE och leds av projektledare Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

Projektet inkluderar studier av organiska och oorganiska ämnen samt mikrober. Målet är att ta reda på hur stor risken är för skada i miljön och hitta metoder som kan användas på olika platser. Det största anslaget från KK-stiftelse, 14,4 miljoner kronor, går till forskarna som ska utveckla nya metoder för riskanalyser. Sammanlagt omfattar projektet 30 miljoner kronor.

Övriga medverkande företag är Structor, MTC, Remedy by Sweden och Ekokem (fd Sakab).

Läs mer om projektet på REFINE, extern länk till Örebro universitet.
Detectums kontor