Forskning


Historiskt har vi deltagit eller lett olika typer av forskningsprojekt relaterade till miljökontroll av olika slag. Exempelvis provtagningsmetodik för kvantitativ ATP-provtagning, olika typer av provtagningsinstrument. Nu pågående forskningsprojekt genomförs tillsammans med Örebro universitet.


Forskning kring nya metoder för riskanalyser inom förorenade områden

Detectum AB deltar i projektet "Utveckling av nya metoder för förbättrad riskanalys", projektet benämns REFINE och leds av projektledare Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet. Projektet inkluderar studier av organiska och oorganiska ämnen samt mikrober. Målet är att ta reda på hur stor risken är för skada i miljön och hitta metoder som kan användas på olika platser. Det största anslaget från KK-stiftelse, 14,4 miljoner kronor, går till forskarna som ska utveckla nya metoder för riskanalyser. Sammanlagt omfattar projektet 30 miljoner kronor. Övriga medverkande företag är Structor, MTC, Remedy by Sweden och Fortum Waste Solutions AB ( fd Sakab och Ekokem).


Läs mer om projektet på REFINE, extern länk till Örebro universitet.


Kommande forskningsprojekt

Detectum AB har för avsikt att delta i ytterligare forskningsprojekt tillsammans med Örebro universitet som kommer att utgöra kraftfulla verktyg i sammanhanget riskbedömning. Mer om detta kommer.