Forskning


Historiskt har vi deltagit i eller lett olika typer av forskningsprojekt relaterade till miljökontroll av olika slag. Exempelvis provtagningsmetodik för kvantitativ ATP-provtagning och olika typer av provtagningsinstrument.


Forskning kring nya metoder för riskanalyser inom förorenade områden

Detectum AB har deltagit i forskningsprojektet "Utveckling av nya metoder för förbättrad riskanalys", projektet benämndes REFINE och leddes av projektledare Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet. Projektet inkluderade studier av organiska och oorganiska ämnen samt mikrober. Målet var att ta reda på hur stor risken är för miljöskador till följd av olika typer av föroreningar. Projektets totala budget var 30 miljoner kronor och det största anslaget kom från KK-stiftelse, 14,4 miljoner kronor, vilket har gått till forskarna som ska utveckla nya metoder för riskanalyser. Övriga medverkande företag var Structor, MTC, Remedy by Sweden och Fortum Waste Solutions AB ( fd Sakab och Ekokem). Vill du veta mer om projektet, kontakta oss!


Pågående forskningsprojekt

Detectum AB deltar i ytterligare ett forskningsprojekt tillsammans med Örebro universitet där vi utvecklar kraftfulla verktyg i sammanhanget riskbedömning. Mer om detta kommer.