Organisationsutveckling


Vi har en modern, utvecklad och mogen syn på organisatoriskt ledarskap. Vi är specialiserade på förändringsledning och vuxenpedagogik i serviceföretag och i kunskapsintensiva företag som har specialiserat sig inom ett eller flera områden.


Strategistöd

Strategier är viktiga i alla sammanhang, speciellt då konkurrensen är stenhård inom servicesektorn och i många kunskapsintensiva branscher. Detta gäller för både säljare och köpare. Vi har lång erfarenhet av att värdera och analysera strategier som har till syfte att bidra till nöjdare kunder, öka kvalitet, minska kostnader och leda till ett individuellt och organisatoriskt lärande.


Vi hjälper våra kunder till ökad harmoni, effektivitet och lönsamhet.


+

Förändringsledning

+

Effektivisering

+

Upphandlingsstöd

+

Anbudsstöd

+

Utbildningar